Liturgia

Liturgia
Litánia Szent Márton püspökről

Hagyomány Pannonhalmán, hogy Szent Márton ünnepére egy-egy külföldi vendéget, püspököt vagy apátot hívunk meg főcelebránsnak a liturgiára. A Szent Márton-évre a 2000 óta meghívott vendégek prédikációiból készítettünk egy modern Szent Márton-litániát. A litánia megjelent a Liturgikus füzetben, és az alábbiakban letölthető. Litánia Szent Márton püspökről

Liturgia
Liturgikus füzet

A Szent Márton-évre zarándokfüzetet jelentettünk meg, amely Szent Márton zsolozsmáját, modern litániáját, himnuszokat és népénekeket, valamint a pannonhalmi szerzetesközösség tagjai által írt imádságokat tartalmaz. A jubileumi év során a füzetet ajándékba adjuk a programjainkon részt vevő vendégeinknek, zarándokoknak és híveknek. Liturgikus füzet