Ökumenikus konferencia – Jelentkezés a műhelymunkákra

Már megkezdődött a jelentkezés az Ökumenikus konferenciára, amelyre Pannonhalmán és Bakonybélben kerül sor október 14-15-én. Azok a konferenciarésztvevők, akik már regisztráltak, az alábbi űrlapon választhatják ki a műhelymunkákat.

Kedves Konferenciarésztvevőnk!

Kérjük, ha már regisztrált a konferenciára, az alábbi űrlapon válassza ki azt a műhelymunkát, amelyen részt szeretne venni! Ha még nem regisztrált a konferenciára, akkor a konferencia honlapján teheti meg, és ott tudja kiválasztani a műhelymunkát is.

A tájékozódás megkönnyítése miatt az alábbiakban olvashatja a pannonhalmi és a bakonybéli műhelymunkák rövid leírását.

Pannonhalma – Október 14. Péntek

15.45-17.45 Műhelyek

  • Dejcsics Konrád: Beavatás és szent tér, – interaktív vezetés a bazilikában (betelt)
  • Rochlitz Kyra: Labirintus, mint a megszentelődés útja (betelt)
  • Négy beszélgető csoport

Bakonybél – Október 15. Szombat

14.15 – 16.45 Műhelyek a monostorban és a faluházban

1) Fehérváry Jákó OSB: Eredendő szentség – üzenet belülről
A keresztény beavatás ünneplésekor lemondunk a közvetlenségről. A Megtestesülést komolyan véve az esetleges közvetítőt fogadjuk el azon közegnek, amely mégis eltéphetetlen kapcsolatba hoz bennünket a Szenttel. Műhelymunkánk során a keresztelés szertartásának őskeresztény alapszimbólumain és szövegein keresztül, dramatikus munkával és beszélgetéssel közelítünk a keresztség megszentelő titkához.

2) Boncz Zoltán baptista lelkész: Felnőttkeresztség a baptistáknál
Mit jelent a keresztség és mivel jár az, ha felnőttként vállaljuk ezt? Számít a víz mennyisége? A keresztség üdvösség kérdése? A víz szentel meg minket? Mit vallunk meg a keresztséggel és kik előtt? Miben változik az életünk a keresztség által?
Ezek olyan kérdések, amiket fontos magunknak is tisztázni, hogy ne csak gondoljuk, hanem tudjuk és értsük is, miben hiszünk, mit miért cselekszünk. Krisztus példáját követjük, hogy krisztusivá váljunk.

3) Tamás Balázs és Tamásné Kollár Magdolna: A megszentelődés útja: keresztény házasság
Két ember megismeri, megszereti egymást, majd Isten áldásával közös lesz az életük…
A valóság ennél sokkal dinamikusabb. Változunk. Kapuk becsukódnak, mások kinyílnak bennünk. Hol a belső vágyaink húznak különböző irányba, hol a körülmények mozdítanak el egymás mellől. Van, aki gyorsabb, van, aki lassabb. Vannak egyéni útjaink…
Nemcsak azt szeretném, hogy tartsunk ki, mindezek közepette is.  –  Hanem azt, hogy újból és újból induljunk el, fedezzük föl magunkat és egymást. Bátran keressük, hogyan lehet a változás lendületével és örömével magunkat és egymást Isten felé tárni.
Mi segíti és mi nehezíti, hogy „megszentelődjünk” a házasságban?  Beszélgessünk, osszuk meg egymással tapasztalatainkat!

4)    A megszentelődés útja: monasztikus közösség, – bemutatkoznak a kismarosi ciszterci nővérek
Miért hívják a ciszterci szerzetesek a megszentelődés útját a visszatérés útjának? Cistercium „Szeretet okmánya” szerint az egy úton járás egység vagy „egy-formaság”? Milyen eszközök segítik a monasztikus szerzeteseket ezen az úton? Hogyan járják ezt az utat a kismarosi ciszterci nővérek? Milyen üzenete lehet erről az útról a „mihaszna szerzeteseknek” a mai társadalom számára?

5)    Földi Pál, Verba Andrea: “Mi jót tegyek…?” – az evangélium vonzásában. A keresztséghez vezető út Szent Márton életének tükrében – bibliodramatikus műhely
Hitünk megélése nem csak belső tapasztalat, hanem tettekre, cselekedetekre sarkall. A Krisztus-követés vágya átformálja életünket, kimozdít megszokott kereteinkből, állandó megújulására hív. Szent Mártont akárcsak az evangéliumi történetek szereplőit megérinti a Krisztussal való találkozás. Az evangélium vonzásában Isten szolgálatára vágyódik, és tevékeny szeretettel gondoskodik felebarátairól.
A bibliodráma a kiválasztott történeten keresztül játékos formában ad lehetőséget a hitből születő, mai életünket hasonlóképp átformáló, testi-lelki aktivitás megtapasztalására.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését műhelyünkbe, akik szeretnék nem csak megismerni, hanem átélni azokat az eseményeket, amelyek a korábbi korok embere számára sorsfordítóak voltak.

6)    Dorota Pawerová, Dávid Adél: “Ki visz minket kísértésbe?”, – pszichodramatikus műhely (betelt)
A kísértésektől nem óv meg az intenzív imaélet, a napi bibliaolvasás, sem az erkölcsi szabályok követése – de vajon az-e a cél, hogy mindig elkerüljük a kísértéseket? Luther tapasztalata, hogy épp ezeken keresztül is közeledhetünk Istenhez. A keresztségnek ebben nem kis szerepet tulajdonított: „olyan nagy a keresztség érvénye, ereje és hatalma, hogy minden kísértést megszüntet és elhárít”. Képesek vagyunk-e megélni és értelmezni a keresztség valódi hatalmát ma is?
Várunk mindenkit pszichodramatikus műhelyünkbe, aki szeretne együtt gondolkodni és játszani arról, hogyan járhatunk Jézus nyomában ma is.

No Fields Found.