Liturgikus füzet

A Szent Márton-évre zarándokfüzetet jelentettünk meg, amely Szent Márton zsolozsmáját, modern litániáját, himnuszokat és népénekeket, valamint a pannonhalmi szerzetesközösség tagjai által írt imádságokat tartalmaz. A jubileumi év során a füzetet ajándékba adjuk a programjainkon részt vevő vendégeinknek, zarándokoknak és híveknek.

A Liturgikus füzet tartalomjegyzékét itt tekintheti meg.

A füzet meg is rendelhető. Érdeklődni itt lehet.