Kiadványok

Énekek Szent Mártonról

A Szent Márton-évre megjelentetett Liturgikus füzet tematikus Szent Márton-énekei (liturgikus himnuszok és népénekek) az alábbiakban letölthetők. Énekek Szent Mártonról

Liturgia
Litánia Szent Márton püspökről

Hagyomány Pannonhalmán, hogy Szent Márton ünnepére egy-egy külföldi vendéget, püspököt vagy apátot hívunk meg főcelebránsnak a liturgiára. A Szent Márton-évre a 2000 óta meghívott vendégek prédikációiból készítettünk egy modern Szent Márton-litániát. A litánia megjelent a Liturgikus füzetben, és az alábbiakban letölthető. Litánia Szent Márton püspökről

Martin Werlen
Fókuszban. Egyházprovokációk

Hűtlenné válik-e az egyház küldetéséhez, ha csak önmagára koncentrál? Nem jött-e el az ideje annak, hogy még inkább a jelen kihívásai felé forduljon? Aggodalom és szenvedélyes belső tűz hatja át a világszerte ismert einsiedelni apát, Martin Werlen legújabb könyvének minden sorát. Központi kérdésekre hívja fel a figyelmet és olyan lelki utat kínál, amely a gyógyulás és a mélység felé vezet. Bátorító és prófétai könyv, amely felráz és magával ragad. Fókuszban. Egyházprovokációk

Liturgia
Liturgikus füzet

A Szent Márton-évre zarándokfüzetet jelentettünk meg, amely Szent Márton zsolozsmáját, modern litániáját, himnuszokat és népénekeket, valamint a pannonhalmi szerzetesközösség tagjai által írt imádságokat tartalmaz. A jubileumi év során a füzetet ajándékba adjuk a programjainkon részt vevő vendégeinknek, zarándokoknak és híveknek. Liturgikus füzet

SIMON T. LÁSZLÓ
Újszövetség

Az Újszövetség új fordítása arra invitálja az olvasót, hogy lapozza fel ismét, olvassa újra a kereszténységnek e meghatározó dokumentumait. A fordítás a kortárs szentírástudomány eredményeinek figyelembevételével készült. Az egyes könyvek közé illesztett bevezetések a szövegek elmélyültebb tanulmányozását szolgálják. A kiadás célja, hogy a keresztény Biblia második részének írásai az olvasó mindennapi útitársaivá váljanak. Újszövetség